Baltijas mīlētāko zīmolu tops

Iznāk: oktobrī

Veidotāji: DDB Latvija

Pirmo reizi publicēts: 2007. gadā

Apraksts: pirmais mīlētāko zīmolu tops tika izveidots 2004. gadā, un tas nozīmē, ka jau vairāk kā desmit gadu GfK (2014. gadā arī PHD) izvērtē patērētāju un zīmolu attiecības. Kopš 2011. gada pētījums tiek veikts visās trijās Baltijas valstīs. Katrā no tām tirgus situācija atšķiras, tādēļ pētījumā tiek iekļauti gan zīmoli, kurus iespējams sastapt tikai vienā no valstīm, gan tie, kuri ir pazīstami visās trijās Baltijas valstīs.

Mīlētākie zīmoli tiek noteikti, balstoties uz patērētāju un zīmolu attiecību stiprumu, kas bieži vien ir galvenais faktors arī brīdī, kad patērētājs ir izvēles priekšā. Patērētāju un zīmola attiecību intensitāte tiek izteikta vairāku līmeņu skalā – no vienaldzības līdz mīlestībai.

Tveršana