Patērētāju optimisma indekss

Iznāk: jūnijā. Sākot ar 2015. gadu iznāks janvārī.

Veidotāji: Māra Tauriņa, Māris Dreimanis, GfK

Pirmo reizi publicēts: 2014. gadā

Apraksts: patērētāju uzticēšanās ekonomikai indekss tiek veidots kā salikts relatīvais lielums, kas apvieno patērētāju vērtējumu par viņu gaidām četrās kategorijās: valsts ekonomiskās situācijas izmaiņas, darba tirgus novērtējums no darba vietu piedāvājuma aspekta, ģimenes finansiālās situācijas attīstība un mājsaimniecības spēja veikt uzkrājumus.

GfK Baltic veic patērētāju uzticēšanās ekonomikai mērījumu kopš 2007. gada aprīļa, kas ir pieņemts par indeksa sākuma punktu. Indeksa mērījums tiek veikts četras līdz divpadsmit reizes gadā.

tops22