Aiga Pelane

Lasītājam saprotami skaidro sarežģītus makroekonomikas, valsts un privāto finanšu, valsts uzņēmumu pārvaldes notikumus.