Alvils Zauers

Lasītājus informē par aktuālo transporta nozarē un biznesa tehnoloģijās.