Žurnāla veidošana

1

Pasaules un Latvijas notikumi

Sabiedrībā notiekošie procesi, informācija, fakti un dati ir žurnāla pamatmateriāls. Izdevniecība visu šo informāciju fiksē un saglabā, paturot svarīgo, uzmanības un padziļinātas analīzes vērto. Mēs nevis vienkārši aprakstām to, ko redzam un dzirdam, bet meklējam dziļāk, skatot kopsakarības un objektīvi analizējot katru informāciju.

Biznesa risinājumu un kontaktu gadatirgus "Expo biznesam 2014"

Redkolēģija

Svarīgs žurnāla veidošanas posms ir žurnāla redkolēģijas darbs. Kapitālam nav galvenā redaktora, bet, lai nonāktu pie rūpīgi analizētiem, objektīviem secinājumiem, tiek piesaistīti Latvijā ievērojami uzņēmumu vadītāji, finanšu eksperti, ekonomikas un citu nozaru speciālisti.

Tiekoties reizi mēnesī, aiz slēgtām durvīm tiek runāts par aktuālākajiem notikumiem Latvijā un pasaulē, uzklausītas kolēģu domas. Redkolēģijā paustās atziņas un secinājumi ir interesantu viedokļu materiāls, ko tālāk nodot rakstu autoriem.

Informē par gada TOP 100 pelnītājiem, zaudētājiem un dividenžu saņēmējiem Latvijā

Rakstu autori

Autori, izmantojot redkolēģijā paustos viedokļus un savējo, rada Kapitāla rakstus. Žurnālam tiek piesaistīti autori ne tikai no Latvijas, bet arī, piemēram, pat no Indijas, kur Ašišs Mundhra (Ashish Mundhra) raksta tehnoloģiju sadaļai. Tā tiek veidots lasītājam pēc iespējas interesantāks un daudzpusīgāks saturs. Kapitālam raksta arī tādi ievērojami autori kā Māris Zanders, Lato Lapsa un citi dažādu nozaru pārstāvji.

Sadaļā Replikas eksperti – uzņēmumu vadītāji un savu nozaru profesionāļi – izsaka savu viedokli par notiekošajām (ne)jēdzībām Latvijā. Žurnāls Kapitāls var lepoties ar plašu un ļoti dažādu autoru pulku, no kuriem lielākā daļa paralēli ir savu nozaru speciālisti. Tas nozīmē, ka autori rakstos pauž kompetentu un zinīgu viedokli par tēmām, kuras apraksta.

damas1

Reklāmas piesaistīšana

Reklāma, ko lasītājs ierauga žurnālā, nav tikai pāršķirama lappuse. Tas ir rūpīgs darbs ar klientiem un kāda uzņēmuma vēlme stāstīt par sevi un būt par Kapitāla sastāvdaļu. Asociējot savu uzņēmumu ar Kapitālu, uzņēmums savu vārdu var aiznest līdz pat lielāko Latvijas uzņēmēju un iestāžu vadītāju galdiem un rokām. Tas ir vesels sadarbības process, kurā Kapitāla reklāmas daļa rūpējas, lai ikvienam būtu iespēja augt un sekmīgi attīstīties.

5

Ražošana

Kad autori iesniedz sagatavotos rakstus, sākas rūpīgs rediģēšanas darbs, tiek veidoti iekšlapu un vāka maketi, veikta korektūra, saņemti reklāmas maketi no sadarbības partneriem – un top tāds žurnāla paraugs, kādu lasītājs vēlāk varēs turēt savās rokās. Pēc sagatavotā maketa tiek sākta žurnāla ražošana. Tas tiek iespiests, sagriezts atbilstoši žurnāla izmēram un tad žāvēts. Žurnāla ražošanas procesa noslēgumā tiek pievienoti iepriekš saražotie vāki.

6

Iznākšana

Nākamais posms ir žurnālu sadale. Atbildīgajā procesā tiek noteikts, cik žurnāliem ir jānonāk pie abonentiem, cik – tirdzniecības vietās un cik ir paredzēts citiem mērķiem, lai katrs varētu saņemt savu Kapitālu.

Kad žurnāls ir ceļojis caur dažādām atbildīgām rokām tā tapšanas stadijās, tas visbeidzot nonāk līdz katra lasītāja rokām. Abonenti to saņem savās pastkastītēs, iesaiņotu plēvē, lai laikapstākļi žurnālu nesabojātu. Ikviens lasītājs ap 200 tirdzniecības vietās pirms iegādes to var izskatīt, lai jau laikus atrastu interesantākos rakstus.